Европейският консорциум за достъпни жилища обяви покана за участие на организации, които се интересуват от получаване на подкрепа за планиране и изграждане на достъпни квартали от следващо поколение. Одобрените кандидати имат достъп до набор от експерти, които са на разположение за предоставяне на наставничество при обновяването на квартали с достъпниОще