Популяризирайте на европейско ниво местните истории за сближаване чрез споделяне на вдъхновяващи истории, които показват добавената и стойност от местна и регионална гледна точка, по който тази политика на ЕС играе важна роля в подкрепа на развитието на градовете и регионите. Местните истории в областта на политиката на сближаване щеОще