Инициативата „Красива Коледа“ има за цел да зарадва с дрехи и играчки 30 деца до 7-годишна възраст от семейства в затруднено положение. Провежда я Центърът за общностно развитие в Камено. За целта социалните работници събират чисто нови или много запазени дрехи и играчки, които е желателно да бъдат надлежно прибраниОще