„Взехме решение да се дезинфекцират и да се съдейства на църквите на нашата територия. Осигурени са дезинфектанти за съставните селища заявени от кметовете и кметските наместници. От днес започва акцията по раздаване на защитни маски в хипермаркетите и големите хранителни магазини, както и вторият етап на дезинфекция на кв. „Победа“.Още