Национална агенция за приходите напомня, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията на страната в размер на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Данъчните установиха, че са издадени над 2 600 платежни документа при плащане в брой на иОще