Почти всички бургаски фирми, плащащи корпоративен данък, вече са обявили приходите си пред НАП Бургас. Подадените фирмени декларации са над 22 000, а крайният срок е 30 юни. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали  да се облагат като еднолични търговци, също подават декларации за доходите до 30Още