През 70-те години на ХХ век в Радиовъзела работят – радиооператор, поддържащ техническото състояние на радиоуредбата в различните пощенски клонове и при необходимост осъществяващ служебни съобщения с местна значимост; отговорник „борба с радиосмущенията“ – служба, просъществувала до 1966г.; техници по поддръжка на кабелната мрежа, техници по поддръжка на въздушните линииОще