Разговаряме с Бургаския писател и журналист Ваньо Вълчев и как той вижда днешната ситуация на социална изолация и дистанция между хората. Какъв е неговият поглед и виждане за комуникацията между хората, как един творец може да общува със своите читатели? Ограбени ли сме в своите ежедневни действия или положението, вОще