През 2020 година Бургас ще има нова модерна библиотека на мястото на сграда на някогашната Немска болница. През август 2019 година започна реализирането на проектът за преустрояване й в културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека.Сградата на РБ „П.К. Яворов“ има иновативен, красив и тематичен дизайн, създаден от екип архитектиОще