“ Колегите от Център за подкрепа на личностното развитие работят електронно с групите и децата по различните предмети. Децата изучаващи английски език чрез специални методи на работа работят много успешно. Всеки ден се провеждат часовете с 3-та и 4-та група в детските градини и с първи клас. Хореографите работят поОще