Национално Сдружение „Младежки Глас“ получи поредно признание за своята дейност и мащабност от Министерството на младежта и спорта. Този национален статут се дава на много малки организации, които са успели да постигнат подобно ниво на помощ към младите хора. “ Още веднъж искам да благодаря на всеки един млад човек,Още