С общ бюджет от 90 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),  тази покана има за цел да засили устойчивото градско развитие във всички европейски градове.  Темите на поканата са: – Енергиен преход: експериментиране и проучване на реални иновативни решения, които биха осигурили достъпни, сигурни и по-чисти местниОще

Tова е уникална възможност за градовете да допринесат за ключови дискусии относно градското измерение на политиката на сближаване и да демонстрират своя ангажимент за устойчиво градско развитие. Всички заинтересовани градове от Европейския съюз са поканени да кандидатстват. Европейската градска инициатива (EUI) отправя тази покана за кандидатстване към всички градове вОще