Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила преоценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК. Общият брой на одобрените за финансиранеОще

Преди година и половина зам.-министър Жечо Станков  инициира допитване сред членовете на най-големите фейсбук групи „Мамите на Бургас” и „Шофьори Бургас” за ново и модерно улично осветление. Отговорите на участниците в него помогнаха при изготвянето на процедура на Министерството на енергетиката, по която Бургас е сред одобрените общини Вече е ясноОще