На 9 септември 2021 г. в Интер Експо център София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира международно бизнес събитие в рамките на третото издание на Тук-Там Кошер (Co-Share) 2021. Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българскитеОще