Повече от час кметът Димитър Николов отговаря на въпроси за Бургас в онлайн бизнес форум. Той бе организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара. Срещата модерира бургазлията доцент Теодор Седларски – декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Климент Охридски“. Бургас не е непознат на Германо-българската индустриално-търговска камара. Миналата година тя проведеОще