Във връзка с осъществения текущ контрол по изпълнение на сключения договор за концесия за услуга за морски плаж „Созопол – централен“, община Созопол, област Бургас, при извършена проверка на място, са констатирани неизпълнения на договорни задължения, а именно изграждане на защитни пясъчни валове (диги), за които е ползван пясък отОще