Седем нови образователни програми ще бъдат въведени наесен в Бургаския свободен университет. Те ще се изпълняват по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Две от магистърските програми са съвместни с Международното висше бизнес училищеОще