Продължаване на социалните мерки за семействата по време на пандемията, стартиране на нови програми, надграждане на здравните грижи към децата в община Бургас. Това бяха част от акцентите на дискусия, посветена на социалната политика и програмите на община Бургас, свързани със здравните грижи към децата. Събитието се проведе в експоцентърОще