Община Бургас издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация на обновената сграда на ул. „Сливница“ № 20. Първоначално тя е проектирана и построена през 1933 г. През 1962-1963 г. е пристроена надстройка. Собствениците на сградата се възползваха от възможността да кандидатстват и спечелиха средства за ремонт от Оперативна програма „Региони вОще