В Генетична лаборатория в Бургас разполагаме с ограничен набор от генетични тестове за изследване. Това е проблем, който е не само за града. Огромен натиск има от всички страни за такива тестове. Те са единствените референтни за доказване за заболяване с коронавирусна инфекция. С наличните от тях се изследват самоОще