„Музиката е абсолютно пряко свързана с другите различни материи като : история или география тъй като, за да бъдем адекватни изпълнители трябва да се интересуваме от самото битие на авторите. За мен тя е начин на живот и начин да изразявам себе си дори и без думи и директно сОще