Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. обяви прием за проекти по 4 процедури : 2.019 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности. СрокаОще