На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас бе свикано ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 28.10.2020 година (сряда)от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна зала „БойчоОще