„През месец февруари имаме намаление на броя на регистрираните безработни спрямо миналия месец. Няма нищо необичайно. Намаление на броя на регистриране и увеличение на броя на отпадналите основно поради започване на работа. Но към момента започналите работа са повече за същия период от миналата година“.-заяви за Общинско радио „Гласът наОще