Община Бургас издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация на обновената сграда на ул. „Сливница“ № 20. Първоначално тя е проектирана и построена през 1933 г. През 1962-1963 г. е пристроена надстройка. Собствениците на сградата се възползваха от възможността да кандидатстват и спечелиха средства за ремонт от Оперативна програма „Региони вОще

Община Бургас издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация на обновената сграда на ул. „Кавала“ № 20 – 22. Тя е построена през 1987 г. Нейните собственици се възползваха от възможността да кандидатстват и спечелиха средства за ремонт от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът е един от 22 такива,Още