Продължава работата на изследователите в археологическия комплекс „Акве Калиде“ в Бургас, съобщи научният ръководител на обекта доц. д-р Димчо Момчилов. През настоящия археологически сезон разкопки се правят в североизточния сектор на банския комплекс.  „Идеята е, ако е възможно, през тази година да бъде завършен североизточния аподитериум /вестибюл/ на античната, ранноОще