„Предвид обстоятелствата, които споходиха не само нашата държава, но и целия свят свързани с covid 19 и при нас се наложи да се адаптираме към ситуацията без да губим учебното темпо и учебната година. На академичен съвет решихме тя да завърши онлайн, като използваме различни платформи, чрез които ще оценимОще