В началото на 1975 година, след конкурс за „програмен ръководител“, в радиото постъпва завършилата „Българска филология“ Радка Балева. Конкурсът се състои в изчитането на подбрани публицистични текстове, а основни изисквания за избора – правилната дикция и красотата на гласа. Радка Балева с любов си спомня за това време: