Първият главен редактор на радиото е поетът Илия Буржев, който постъпва през 1989 година.  Последната му месторабота преди това е като заместник – главен редактор на сп. „Море“. Авторитета на Радиоцентъра е силно повлиян от присъствието на Илия Буржев – човек на словото, уважаван от бургаската общественост, той съдейства кабелнотоОще

В началото на 1975 година, след конкурс за „програмен ръководител“, в радиото постъпва завършилата „Българска филология“ Радка Балева. Конкурсът се състои в изчитането на подбрани публицистични текстове, а основни изисквания за избора – правилната дикция и красотата на гласа. Радка Балева с любов си спомня за това време:

След пенсионирането на първият главен редактор на радиото – Илия Буржев, традицията ръководителите на радиото да бъдат от литературните среди е продължена от бургаският поет и писател Ваньо Вълчев, който става главен редактор след конкурс през 1991 година. Кандидатурата му е на практика без конкуренция -дълги години работил в областтаОще