На 10-ти май 2020 г. приключи срокът за приемане на творби за участие в онлайн конкурса „Извънредно положение – тръпка, сън и приключение“, обявен и организиран от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Бургас. Възникнал като идея за разчупване на скучното ежедневие в условията на наложените ограничения и монотонно дистанционноОще