Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“, част от програмата на Европеския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Финансирането ще подкрепи и осигури работни места на около 10 000 талантливи изследователи от цял свят наОще

От началото на месец февруари бургазлии могат да кандидатстват за участие в Основната фаза на Интегрирания проект по Програма ЛАЙФ „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, който предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994 домакинства. От инициативата могат да се възползват живущите вОще

Планът за интегрирано развитие на Община Бургас (ПИРО), който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие за периода 2021-2027 г. вече има своя интернет платформа. Всеки, които проявява интерес може да се ориентира какво е направено и какво предстои. Уебсайтът предоставя на своите посетителите подробна информация за вече реализиранитеОще

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средниОще

Община Бургас, Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“, „Лукойл Нефтохим Бургас“ и италианската фирма в сферата на приложните биотехнологии „EUROVIX SPA“ започват изпълнението на проект, който ще подобри екологичната обстановка в Бургаския регион и ще позволи по ефективното използване на водите в язовир „Мандра“. Проектът LIFE WATEROIL като инициатива, подобряваща екологичнатаОще

Поради засиления интерес от страна на гражданите, които искат да се възползват от програмата, 30 септември е новият краен срок за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологосъобразни такива. Проектът по програма LIFE се реализира в няколко жилищни района на Бургас и в него може да участват домакинстваОще

С цел да се помогне на потребителите в ЕС при избора им от началото на месец септември в търговската мрежа и онлайн магазините започва въвеждането на нови енергийни етикети на светлинните източници. За постигане на пълна прозрачност, класовете на енергийна ефективност са със завишени критерии и са разпределени в скалаОще

До 30 септември се удължава срокът за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплението на твърдо гориво с екологични уреди на пелети и природен газ. Това се прави поради засиления интерес от страна на гражданите, които искат да се възползват от програмата за по.чист въздух. Проектът по програма LIFE се реализира вОще

Кандидатите по пилотната фаза от проекта за подмяна на старите печки на дърва с екоуреди по програма LIFE, които не са били одобрени в първия етап, се класират автоматично за изпълнението на неговата основна фаза. Ако някои от домакинствата са променили своите предпочитания и са се насочили към друг видОще

На 9 септември 2021 г. в Интер Експо център София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира международно бизнес събитие в рамките на третото издание на Тук-Там Кошер (Co-Share) 2021. Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българскитеОще