Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в няколко направления: за пространства за данни; цифрови умения; изкуствен интелект; здравеопазване; езикови технологии. Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI Направление „Облачно пространство за данни“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 Направление „Облачно пространство и изкуствен интелект: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06Още

Европейският център за компетенции за социални иновации отвори покана за проектни предложения за „Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици в страните от Европейския съюз от агресивната война на Русия срещу Украйна“. Тя е насочена към предизвикателствата, пред които са изправени обществата и обществените услуги в държавите-членки на Европейския съюзОще

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в подкрепа на центровете за операции по сигурността с нови приложения на изкуствения интелект и други базови технологии, за прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на киберсигурността. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-ENABLINGTECH – ​Нови приложения на AI и други активиращи технологии за оперативни центровеОще