Управляващият орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 стартира разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти по процедури за подбор на проекти: – BG05SFPR003-1.005 „За по- добро бъдеще“ и – BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“ Информационните дни ще се проведат в периода 24-28.07 по предварително зададен график, който можете да намеритеОще

Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти.  По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Тя е първата по Националния план за възстановяванеОще