Програма „Пътища към устойчивост“ на Европейския съюз обяви първа покана за проекти по планиране на мерки за устойчивост във връзка с промените в климата. Програмата има за цел да подпомогне поне 100 местни и регионални власти да внедрят в своите планови документи целите на Европейската стратегия за адаптиране към променитеОще

Информационна кампания

Публикувани са актуализираните версии на Териториалните планове за справедлив преход. Екипите на Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработиха спешно актуализирани версии на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. След провеждане на широка дискусия със заинтересованите страни по мерките, планираниОще

Поканата за участие в Програмата „Млади изборни политици“ (YEP) за 2022 г. вече е отворена за кандидатстване. Тя представлява е мрежа от политици, на възраст до 40 години, които имат мандат на регионално или местно ниво в ЕС.  Към момента, повече от 500 млади политици са се присъединили към неяОще