Популяризирайте на европейско ниво местните истории за сближаване чрез споделяне на вдъхновяващи истории, които показват добавената и стойност от местна и регионална гледна точка, по който тази политика на ЕС играе важна роля в подкрепа на развитието на градовете и регионите. Местните истории в областта на политиката на сближаване щеОще

До 31 август продължава междинният срок за прием на документи за участие в проекта по Програма ЛАЙФ, който предвижда всяко домакинство, което се отоплява на твърдо гориво, да може да замени безплатно старата си печка с отоплителен уред на пелети, природен газ или климатик. Допустимите райони и квартали за участиеОще

До 30 април продължава приемът на документи за участие в Основната фаза на Интегрирания проект по Програма ЛАЙФ, който предвижда преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата. Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ предвижда за град Бургас да бъдат подменени отоплителните уредиОще

От 15 юни 2021 г. започва приема на документи за участие в Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма ЛАЙФ, който предвижда преход към алтернативни форми на отопление. След успешната реализация на Пилотната фаза, Община Бургас дава старт и на изпълнението наОще