Преди двадесет години, на 1 януари 2002 г., дванадесет държави от ЕС смениха националните си банкноти и монети с еврото, което представляваше най-голямата смяна на валута в историята. През тези две десетилетия еврото допринесе за стабилността, конкурентоспособността и просперитета на европейските икономики. Днес еврото е втората най-важна валута в международнатаОще

В Бургас отвори врати Център за ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на Община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Целта му е да даде нов живот на старите и ненужниОще

Община Бургас ще назначи 30 нови служители на работа в различни свои структури. Те ще бъдат наети по различни проекти и направления на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 8 безработни младежи до 29-годишна възраст вече са получили своя шанс срещу заплащане да придобият професионален опит, трудови навици и практическиОще