Експозицията, която предстои в КЦ „Морско казино“ ще представим 25-30 вида влечуги. Подбрали сме сравнително редки екземпляри. Основният акцент е върху отровните змии. Взели сме под внимание и пепелянката, а това е най-опасната европейска змия.“-това сподели херпетологът / биолог/ Марко Иванов по повод откриването на експозиция на влечуги, подредена вОще