Остават 5 дни за кандидатстване по програмата на Министерството на културата за финансиране на проекти  в областта на опазването на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии. Финансовата рамка на програмата е  400 000 лв. Финансирането се отпуска 100 % авансово и. Допустими са проекти, които саОще