На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, на 21.12.2020 година  (понеделник) от 10:00 часа се провежда ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, с продължение на 22.12.2020 година (вторник) от 09.00 часа при следния  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: ОбСОще