Седем нови образователни програми ще бъдат въведени наесен в Бургаския свободен университет. Те ще се изпълняват по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Две от магистърските програми са съвместни с Международното висше бизнес училищеОще

Община Бургас, Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“, „Лукойл Нефтохим Бургас“ и италианската фирма в сферата на приложните биотехнологии „EUROVIX SPA“ започват изпълнението на проект, който ще подобри екологичната обстановка в Бургаския регион и ще позволи по ефективното използване на водите в язовир „Мандра“. Проектът LIFE WATEROIL като инициатива, подобряваща екологичнатаОще

Преди двадесет години, на 1 януари 2002 г., дванадесет държави от ЕС смениха националните си банкноти и монети с еврото, което представляваше най-голямата смяна на валута в историята. През тези две десетилетия еврото допринесе за стабилността, конкурентоспособността и просперитета на европейските икономики. Днес еврото е втората най-важна валута в международнатаОще

Темите в предаването: Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Малки проекти”, мярка 2.2  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“; ВсичкиОще

Темите в предаването: – Одобрен е работният проект на новата Оперативна програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., който страната ни ще внесе за преговори в ЕК. – Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана за участие в информационен ден по процедура заОще

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с цел подпомагане борбата с COVID-19. Оперативната програма ще мобилизира над 30 млн. лв. европейски и национални средства, за целенасочени социално-икономически мерки, за справяне със създалата се епидемична обстановка, уязвимите групи от населението и засегнатите икономическиОще