На 9 май 2023 г. стартира общата инициатива на Мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Целта на тазгодишната кампания е популяризиране работата на Мрежата от ОИЦ, с акцент върху експертната функция на центровете. Същевременно ще бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез разпространяване сред широката общественост наОще

Бургаската търговско-промишлена палата, в партньорство с  център „Европа Директно“ и Областния информационен център организира среща с бизнеса на тема финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и Оперативните програми 2021-2027 година. Форумът е на 12 април в 15 часа, в конферентната зала на хотел „България“. Участието е безплатно. ЕкипътОще

Днес стартира общата инициатива на мрежата от 27 информационни центъра, посветена на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. Целта на тазгодишната кампания е представяне на проекта на Споразумение и приноса на бъдещите програми към неговите цели. Документът определя стратегията на държавата членкаОще