Да бъде оттеглено решението от месец април т.г., относно одобряване и изменение на ПУП на територията на лесопарк „Росенец”, предложиха в извънредна докладна записка № 08 – 00 10439 / 27.07.2020 г. председателят на Общински съвет – Бургас проф. Севдалина Турманова и председателите на постоянни комисии от ГЕРБ в местнияОще