На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, на 21.12.2020 година  (понеделник) от 10:00 часа се провежда ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, с продължение на 22.12.2020 година (вторник) от 09.00 часа при следния  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД: ОбСОще

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.02.2020 година  (четвъртък) от 09:00 часа, с продължение на 28.02.2020 година (петък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦОще