Община Бургас продължава своята дългосрочна политика за ограничаване на фините прахови частици във въздуха в квартал „Долно Езерово“. Добрите метеорологични условия и по-високите температури през този месец дадоха възможност на администрацията да продължи дейностите по миене на основни улици в бургаския квартал. Това ще спомогне за намаляването на фините праховиОще