Община Бургас подготвя процедура, с която да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на образованието и трудовата заетост на хора в неравностойно положение или в уязвими групи. Целта е да се повиши качеството им на живот, чрез подобряване на образованието, по-добър достъп до социални, здравни услуги иОще