Интересна дискусия „Науката среща бизнеса“, организира Асоциация на младите учени в РБ“ Пейо Яворов“ в четвъртък. Срещата ще започне в 10.00 часа. В нея ще участват представители от Община Бургас, Областна управа, Общински съвет, Общественият посредник, Регионалния инспекторат по образование, от СТЕМ и иновативни училища, ДППИ, Научен център „ПланетУМ“, БСУ,Още