Управляващият орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 стартира разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти по процедури за подбор на проекти: – BG05SFPR003-1.005 „За по- добро бъдеще“ и – BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“ Информационните дни ще се проведат в периода 24-28.07 по предварително зададен график, който можете да намеритеОще

Срокът за подаване на проектни предложения по процедурата за финансова подкрепа на туроператори и туристически агенти, предназначена за справяне с последиците от коронавируса, изтича на 20 октомври. Все още можете да се включите в процедурата по кандидатстване за безвъзмездната помощ от 10 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособностОще