Община Бургас прилага нова комбинирана поливна система за млади улични дървета – подземно и надземно. При надземното поливане се използват специфични „торби“, които се пълнят с вода. Те са направени от рециклиран материал. Новата система работи за пръв път на улица „Климент Охридски“.С новозасадените 10 младите дръвчета там станаха почтиОще