„ОД МВР е разработила конкретни планове за всички ситуации. Планирали сме командироване на служители от други дирекции, като към настоящия момент се уточнява цифрата. Първите командировани ако се наложи обстановката ще бъдат от 1-ви юли до 5-ти или 6-ти септември. Всички мероприятия ще бъдат осигурени с полицейско присъствие за установяванеОще