Да се намалят цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство. Това предлагат в докладна записка общински съветници от групата на ГЕРБ в Бургас. Предложението обхваща периода на обявената извънредна епидемична обстановка и е свързано с действащите заповеди на министъраОще